Dostálová Drahomíra

Trávicí soustava

Doporučené zdroje: 

STOLNIČENÍ,  Gustav Salač, Stolničení,Nakladatelství Fortuna,1996, ISBN 80-7168-333-7

ZAŘÍZENÍ ZÁVODŮ, Kuchařské práce, Marie Šebelová, Nakladatelství Parta, 2005, ISBN 80-7320-7

TECHNOLOGIE 1. A 2. DÍL, Kuchařské práce, Mgr.L. Čermáková, Mgr. I. Vybíralová, Parta 2002, ISBN 978-807320-156-2

TECHNOLOGIE, POTRAVINY A VÝŽIVA - SUROVINY, pro obor vzdělávání cukrář, pekař, Ludvík Bláha a kol.,Informatorium, 2007, ISBN 978-80-7333-108-5