Informace pro I. ročník nástavbového studia
více info

Výsledky 3. kola přijímacího řízení
více info

4. kolo přijímacího řízení
více info

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Svým novým názvem se škola vrací k bohaté tradici potravinářské průmyslovky, která za 95 let své existence připravila tisíce odborníků především pro potravinářský zpracovatelský průmysl. V současné době je škola nadále v rámci středních průmyslových škol svou skladbou studijních a učebních oborů jedinečnou školou tohoto typu v České republice.

Škola připravuje žáky na budoucí profesní uplatnění v technologickém managementu pekáren, cukráren, perníkáren, mlýnů a dalších potravinářských podniků, v laboratořích, ve sféře ekonomicko-administrativní a na poskytování služeb v oborech kuchař, číšník, cukrář, pekař a prodavač v různých typech provozoven, firem a živností. Díky kvalitnímu ekonomickému základu získanému v ekonomických předmětech absolventům školy umožňuje založit a vést vlastní firmu.

Škola nabízí denní a nástavbové studium a možnost studovat v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v tříletých oborech středního vzdělání s výučním listem. U tříletých oborů vzdělání s výučním listem výuka probíhá v týdenních cyklech – jeden týden teorie a jeden týden odborného výcviku.

Již v tomto školním roce se žáci základních škol mohou hlásit do nového oboru Analýza potravin se zaměřením na výživového poradce. Do výuky nového zaměření se aktivně zapojí uznávaní výživoví poradci České republiky formou přednášek a seminářů.

Škola postupně prochází náročnou stavební rekonstrukcí, která bude probíhat i v následujícím období. V současné době se završila třetí etapa opravy elektroinstalace. Jednou z priorit koncepce školy je zkvalitňovat prostředí ve škole a modernizovat pracoviště odborné výuky.

Budeme upřímně rádi, když o studium na „Potravině“ projevíte zájem.

Těšíme se na Vás a nezapomeňte si prohlédnout
krátké video o naší škole.

Novinky
03.07.2016
HRADECKÁ PEKÁRNA S.R.O.- Nabízí volné pozice pro absolventy potravinářských škol (maturitní i učňovské obory)
Více informací zde
01.07.2016
Dne 28. června 2016 proběhl seminář s názvem Výroba jemného pečiva II - nové trendy ve firmě PFAHNL BACKMITTEL, s.r.o. Litomyšl.
Více informací zde
01.07.2016
Ve čtvrtek 23. 6. 2016 navštívili žáci třídy P1.A v rámci cvičení z biologie Neviditelnou výstavu v Praze. Nejen že se seznámili s pomůckami a hrami pro nevidomé, dokonce si je sami vyzkoušeli. Jednu hodinu strávili procházkou v naprosté tmě, museli se orientovat pomocí jiných smyslů než zraku, poznávali předměty i okolní prostředí.
Více informací zde